Dostępne interfejsy
Standard Edition
Enterprise Edition
Cloud Edition
Wtyczka dla MS-Project
tak
tak
tak

Eksport wszystkich danych do formatów PDF, HTML oraz 
MS Office

tak
tak
tak
Interface SWOT dla ofert oraz danych planowanych i danych rzeczywistych 
tak
tak
nie
Import/eksport zadań wraz z indywidualnymi polami (MS Excel)
tak
tak
tak

Konektory do LDAP/ActiveDirectory

 • danych pracowników i działów w przedsiębiorstwie
 • grup użytkowników i uwierzytelniania użytkowników
tak
tak
tak

Azure Connect dla użytkowników

opcjonalnie
tak
opcjonalnie
Dostęp do SSO poprzez Windows Domain z NTLM2
opcjonalnie
tak
nie
Dostęp do SSO poprzez SAML-2 z AD FS lub Kerberos 5
opcjonalnie
tak
opcjonalnie

Blue Ant Connect dla relacyjnych baz danych, MS Excel, i plików CSV, SAP, Navision, SAGE, Datev i innych do

tak
tak
tak

 

 • importu:
  • nieobecności
  • ofert i pozycji
  • czasów pracy (pracowników),
  • czasów pracy (zasobów zespołowych)
  • kwitów
  • użytkowników i grup użytkowników
  • zaleceń budżetowych
  • ryzyk indywidualnych
  • przyjścia i wyjścia
  • pracowników / kontaktów
  • schematu organizacyjnego
  • kosztów planowanych
  • projektów
  • rachunków
  • list ToDo włącznie z pojedynczymi ToDo
  • przedsiębiorstwa 
 • exportu:
  • nieobecności
  • ofert i pozycji
  • czasów pracy
  • kwitów
  • ryzyk indywidualnych
  • pracowników / kontaktów
  • kosztów planowanych
  • projektów
  • rachunków

 

 

 
 
 
 
JIRA Connect dla Cloud i wersji na serwerze, Data Center
opcjonalnie
tak
opcjonalnie
Web Services (SOAP / REST)
opcjonalnie
tak
opcjonalnie
Zewnętrzne linki do funkcjonalności aplikacji Blue Ant
tak
tak
tak
Możliwość integracji blogów, wiki, forów itp. Zastosowania webowe
tak
tak
tak

 

  opcjonalnie