Wymagania systemowe

Server

System operacyjny

Windows from 2008R2 serwer 64 bit
Linux 64 bit
Unix 64 bit

System bazy danych

Oracle od wersji 10
MS-SQL-Server od wersji 2008R2
PostgreSQL od wersji 10 (zalecana dla najlepszej wydajności)

Serwer WWW

Apache/Tomcat 9

Środowisko uruchomieniowe

Java SE Development Kit (JDK), wersja 17 (Oracle lub OpenJDK)

Sprzet

 

ok. 50 użytkowników

2,8 GHZ Quad-CPU lub wyżej
128 GB SSD/RAID lub podobne
8 GB RAM lub więcej

ok. 200 użytkowników

3,2 GHZ Quad-CPU lub wyżej
256 GB SSD/RAID lub podobne
16 GB RAM lub więcej

ok. 500 użytkowników

3,2 GHZ Quad-CPU(2x) lub wyżej
256 GB SSD/RAID lub podobne
20 GB RAM lub więcej

Sieć

minimum 1 Gbit/s

Klient

Przeglądarka internetowa

Mozilla Firefox aktualna wersja
Google Chrome aktualna wersja
Microsoft Edge
Apple Safari aktualna wersja

Rozdzielczość ekranu monitora

Zalecane 1.920x1.080 pikseli

 

Support_systeminfo_1-d3dd8076.jpg

Technologia

Wielojęzyczny system bazowy

 • Parser XML/XSL do tworzenia HTML, PDF, CSV
 • Zarządzanie sesją (sterowanie pamięcią i użytkownikami, automatyczne wylogowanie)
 • Nawigacja poprzez przeglądarkę (menu, ulubione, pomoc, logowanie/wylogowanie)
 • Wbudowany generator raportów
 • Eksport/import danych (XML)
 • Wysoki standard bezpieczeństwa
 • Konfiguracja poprzez przeglądarkę

Zarządzanie uprawnieniami

 • Definiowanie profili uprawnień do poziomu szczegółowości poszczególnych elementów (ekrany, pola edycji, przyciski, nawigacja)
 • Przydział uprawnień dla grup i użytkowników

Zarządzanie użytkownikami

 • Zautomatyzowana rejestracja
 • Zarządzanie grupami
 • Monitorowanie użytkowników (podgląd aktywnych użytkowników)
 • Definiowanie profili użytkowników
 • Dopasowanie do serwera LDAP/AD

Zarządzanie danymi bazowymi

 • Customizacja wszystkich danych bazowych poprzez przeglądarkę
 • Zarządzanie danymi bazowymi w wielu językach
 • Definiowanie własnych ekranów i pól
support%20allg-9e1f8244.jpg