Import i eksport danych projektu

Wciskając przycisk importujesz lub eksportujesz dane projektu, jak choćby koszty projektu, czasy pracy czy działania związane z projektem. Poprzez szablony importu masz możliwość przydzielania w dowolnym momencie importowanych danych do określonych elementów bazy danych Blue Ant.

Wtyczki w celu uzyskania większego komfortu

Czynności projektowe można w łatwy sposób wymieniać w Blue Ant z MS Project lub MS Excel. Umożliwia to szybkie i nieskomplikowane przekazywanie Twoich danych projektu. Ponadto możesz łączyć czynności z Jira, a czasy pracy rejestrowane w Jira ewidencjonować w Blue Ant.

High-Level-Connectivity

Wtyczki Blue Ant zapewniają zautomatyzowaną synchronizacją danych projektów i pracowników z zewnętrzną bazą danych lub źródłem danych. W ten sposób połączenie LDAP oddaje do dyspozycji centralne administrowanie uprawnieniami i bezpieczeństwem. Funkcjonalność SSO w bezpieczny sposób łączy nasze oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów z Twoim środowiskiem bezpieczeństwa IT.

Bezpośrednie połączenie w czasie rzeczywistym

Za pomocą usług webowych Blue Ant możesz również z zewnątrz obsługiwać oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów, uruchamiać funkcje czy wymieniać dane. Możesz na przykład tworzyć projekty ze wszystkimi informacjami i przydzielać czasy pracy. W każdym momencie możliwe jest również opracowanie dodatkowych wtyczek add-on.

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin