Zrównoważony rozwój w firmie proventis GmbH

Zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny są mocno zakorzenione w kulturze naszego przedsiębiorstwa:  Bierzemy odpowiedzialność za ludzi i przyrodę i troskliwie traktujemy naszych partnerów oraz nasze środowisko. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji gospodarczych zawsze uwzględniamy aspekty społeczne i ochronę naszych zasobów naturalnych. 

W tym celu firma proventis kieruje się trzema głównymi zasadami: 

  • Wdrażamy konkretne działania w celu zredukowania naszego zapotrzebowania na energię oraz zasoby.
  • Dobieramy zasoby oraz źródła energii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i zapewniamy ich efektywne wykorzystanie. 
  • W sposób możliwie efektywny zamykamy obieg surowców wtórnych poprzez ich dalsze wykorzystanie, recykling czy też środki kompensacyjne.  


Projekty ochrony zasobów

Energia

Zmniejszenie naszej emisji CO2 jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego też oszczędzanie prądu jest integralną częścią naszego życia biurowego. Poza tym od roku 2020 korzystamy z ekologicznej energii elektrycznej firmy Naturstrom, lamp energoszczędnych oraz technologii LED. Żeby działać w sposób jeszcze bardziej zrównoważony, podczas urządzania naszych biur zwracaliśmy uwagę, żeby dzięki wystarczającemu oświetleniu naturalnemu jak najbardziej ograniczyć użycie oświetlenia sztucznego. Jeżeli jest ono jednak niezbędne, można dowolnie regulować jego natężenie. Również temperatura pomieszczeń może być regulowana w sposób indywidualny dzięki zastosowaniu termostatów grzejnikowych. 

Kupując nowe urządzenia elektroniczne kładziemy nacisk na ich właściwości energooszczędne.

Już dzisiaj większość komputerów i drukarek posiada znak ekologiczny EnergyStar a monitory certyfikat TCO. Zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi oszczędzania energii komputery i pozostałe urządzenia biurowe pozostają wyłączone poza godzinami pracy biura lub przynajmniej przełączone w tryb oszczędzania energii. Instalacja listw przepięciowych oraz korzystanie z drukarek sieciowych również przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

 

Materiały eksploatacyjne

Poprzez wyraźne zmniejszenie zużycia papieru chcielibyśmy przyczynić się do zredukowania naszego śladu ekologicznego.  Dlatego też zarówno w przypadku dokumentów biurowych jak i papieru toaletowego stosujemy produkty recyklingowe posiadające ekoznak Błękitnego Anioła a przy zamawianiu materiałów biurowych stawiamy głównie na dostawców ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.  

Wskutek wyboru elektronicznego przetwarzania zamówień oraz stosowania funkcji druku dwustronnego oszczędzającej papier udało nam się wyraźnie zmniejszyć zapotrzebowanie papieru  i tonera. 

 

Wyżywienie

Podczas przygotowywania cateringu dla przedsiębiorstwa szczególnie ważne jest dla nas, żeby oferował produkty rolnictwa ekologicznego. Dlatego też udostępniamy naszym pracownikom za darmo ekologiczne produkty mleczne, kawa i herbata również pochodzą z upraw ekologicznych i sprawiedliwego handlu.  

 

Utylizacja odpadów

Stale wspieramy inicjatywę unikania nadprodukcji odpadów i redukcji zużycia surowców. Materiały takie jak kartony, papiery, tworzywa sztuczne, odpady elektroniczne i wkłady laserowe, żarówki energoszczędne i baterie jak również odpady organiczne, których nie można uniknąć w naszym codziennym życiu biurowym poddawane są segregacji i włączane do zamkniętego obiegu surowców wtórnych.  

 

Komunikacja

W celu ograniczenia podróży służbowych do absolutnego minimum wprowadziliśmy w firmie proventis kilka efektywnych elektronicznych dróg komunikacyjnych. Jeżeli podróże są mimo tego konieczne odbywają się one przeważnie koleją. Na codzienne dojazdy do pracy oferujemy naszym pracownikom objęte korzystnym opodatkowaniem bilety miesięczne komunikacji miejskiej, cieszące się dużym zainteresowaniem. Wielu kolegów i koleżanek dojeżdża do pracy rowerem.  

 

Zrównoważony rozwój społeczny

Różnorodność i równość to nasze credo. Prowadzimy zrównoważoną , przyjazną rodzinie koncepcję równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym (Work-Life-Balance) celowo promując elastyczne modele czasu pracy jak również modele pracy w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy mogą być pewni, że nadgodziny wymagane będą tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach. Zdrowie ma dla nas również ogromne znaczenie – dlatego też przywiązujemy dużą wagę do ergonomicznego wyposażenia miejsc pracy i promocji zdrowia. W ramach naszego zaangażowania społecznego dodatkowo wspieramy miejscowe instytucje i projekty darowiznami finansowymi. 

 

Zaangażowanie pracowników w grupie projektowej Ochrona Zasobów

W celu dalszego promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów w przedsiębiorstwie została powołana do życia międzywydziałowa grupa projektowa. Zespół ten jest naszym centralnym punktem kontaktowym w sprawach związanych z działalnością społeczną i ekologiczną i zaangażowany jest w określone projekty. O randze tej grupy roboczej świadczy fakt, że jednym z jej członków jest również dyrektor generalny Norman Frischmuth. Pierwszym rezultatem powstani grupy jest projekt raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju opublikowany również na naszej stronie internetowej.

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin