Tematy Ticketów i przepływy informacji w Ticketach

 • Dowolna konfiguracja przepływu (tzw. Ticket flow ) informacji łącznie z odpowiedzialnością i powiadomieniami dla każdego rodzaju Ticketu
 • Wspomaganie zespołów wsparcia technicznego
 • Kolejność wykonywania dla uczestników i deponowanie zadań ToDo w Tickecie
 • Wsparcie procesów przypominania
 • Szybka rejestracja przy pomocy szablonów Ticketów

Ustawienia parametrów gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA)

 • Prezentacja uzgodnień odnośnie gwarantowanego poziomu serwisu łącznie z czasem wsparcia technicznego, czasami reakcji i ostrzeżenia jak również rodzajami obliczeń
 • Konfiguracja mechanizmów eskalacji i ostrzegania
 • Różne stawki kosztów w Ticketach

Narzędzia administracyjne

 • Kopiowanie Ticketów do istniejących czynności albo tworzenie z Ticketu nowych czynności w planie projektu
 • Generowanie nowych czynności z poziomu Ticketu
 • Tworzenie i edycja Ticketów poprzez email przy pomocy różnych kont e-mail łącznie z białą listą domen
 • Pełne wbudowanie zarządzania Ticketami w rejestrację czasu pracy, planowanie i analizę projektu i kontroling
 • Płynne zintegrowanie wartości planowych i rzeczywistych z procesem zarządzania zasobami
 • Zarządzanie powiadomieniami poprzez smartfony
 • Specjalistyczne łączenie Ticketów z projektami i/albo czynnościami
 • Rozliczenie Ticketów poprzez rozliczenie projektów

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin