Wybór usług

 • Wybór wszystkich istotnych do rozliczenia usług
 • Dopasowanie i edycja danych rozliczeniowych na poziomie danego pola
 • Dopasowanie zarejestrowanych czasów pracy dla projektów i Ticketów do uzgodnionych przedziałów rozliczeniowych
 • Ostrzeżenie w przypadku brakującego zatwierdzenia (akceptacji) rozliczanych usług w okresie rozliczenia
 • Przegląd wszystkich nierozliczonych usług

 

Przetwarzanie wyników działalności i rachunków

 • Przeznaczony do wydruku wykaz czasów pracy
 • Opcjonalne wykazanie wszystkich niemożliwych do zafakturowania usług
 • Ryczałtowe albo automatyczne rozliczenia projektów
 • Częściowe rozliczenie Ticketów

 

Narzędzia administracyjne

 • Częściowe albo kompletne stornowanie rozliczeń
 • Funkcje zaokrąglania i limitowania dla każdego rozliczenia
 • Układ rachunku definiowalny dla każdego zleceniodawcy (klienta)
 • Tworzenie indywidulanych statusów dla każdego rozliczenia (np.»w trakcie kontroli«, »zatwierdzone«)
 • Uwzględnienie kursów walut łącznie z historią i datami zmian

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin