Zasoby projektowe

 • Definiowanie dowolnych kalendarzy / modeli czasu pracy dla pracowników
 • Definiowanie stawek kosztowych dla pracownika łącznie z uhistorycznianiem
 • Stawki kosztowe w godzinach, osobodniach albo osobomiesiącach
 • Szybki przydział stawek kosztowych poprzez pracowników danej pozycji
 • Przegląd dostępności i wykorzystania

Zarządzanie wiedzą

 • Dokumentowanie wiedzy występującej w przedsiębiorstwie
 • Multiprojektowe planowanie zasobów/planowanie operacyjne
 • Zasoby wirtualne włącznie z procesem podmiany
 • Definiowanie umiejętności dla wszystkich pracowników (zarządzanie wiedzą)
 • Wyszukiwanie zasobów poprzez wymagane kompetencje

Rezerwacja zasobów projektu

 • Automatyczne ustalanie okresów rezerwacji
 • Szybka, cykliczna rezerwacja pracowników poprzez plan rezerwacji
 • Rezerwacja rzeczywistych i symulowanych zasobów zespołowych (oddziały)
 • Symulacja pracowników
 • Prognoza odnośnie pracowników, projektów i przedsiębiorstwa
 • Wnioskowanie i zatwierdzanie zasobów projektu
 • Wsparcie planowania zasobów poprzez menadżera zasobów za pomocą wymaganego zdefiniowania umiejętności

Zarządzanie uczestnikami projektu

 • Odwzorowanie kalendarzy zespołów projektowych włącznie z zaproszeniami na spotkania
 • Zarządzanie kontaktami łącznie z organizacją i strukturą centrum kosztów
 • Definiowanie i rozliczanie czasów serwisowych
 • Zarządzanie urlopami i nieobecnościami łącznie z procesem zatwierdzania
 • Prezentacja przeglądu nieobecności poprzez smartfon
 • Eksport albo subskrypcja kalendarza zasobów łącznie z nieobecnościami i dniami świątecznymi

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin