Planowanie klasyczne (kaskadowe) projektów

 • Szybkie tworzenie projektu poprzez zarządzanie szablonami
 • Wsparcie klasycznej i zwinnej jak również hybrydowej metody planowania
 • Proste tworzenie i edycja planów projektów
 • Funkcja importu wszelkich danych projektowych z szablonów, projektów i MS Excel
 • Definiowanie stawek kosztowych pracowników, projektów oraz indywidualnych stawek, aż do poziomu pojedynczych czynności
 • Definiowanie możliwości fakturowania wg czynności i zaplanowanych kosztów
 • Interfejs projektowy do MS Project
 • Tworzenie planu projektu z pozycji ofertowych
 • Metody obliczania (do przodu / do tyłu) łącznie z ścieżką krytyczną i możliwymi do konfiguracji raportami konfliktów
 • Obliczanie planu projektu z uwzględnieniem zatwierdzonych i/lub zaplanowanych nieobecności
 • Tworzenie dowolnych planów bazowych na bazie planowania aktualnego i / albo dowolnych planów bazowych
 • Nieograniczone połączenie zależności czynności na poziomie ponadprojektowym w strukturze wieloprojektowej
 • Prezentacja struktury projektów głównych i podprojektów łącznie z wszystkimi czynnościami jako WBS (struktura podziału pracy) albo schemat blokowy (wykres Gantta lub plan sieciowy)
 • Interaktywny widok GANTT-a (przeciągnij i upuść)
 • Połączenie list ToDo, zadań ToDo, oraz plików/dokumentów i szacowaniem ryzyka z czynnościami
 • Zarządzanie centralne listami ToDo i tablice Kanban
 • Określanie stopnia wykonania czynności na podstawie wykonania zadań ToDo

Planowanie zwinne (Agile) projektów

 • Szybkie tworzenie projektu poprzez zarządzanie szablonami
 • Wsparcie zwinnej jak również hybrydowej metody planowania
 • Proste tworzenie i edycja planów projektów
 • Definiowanie stawek kosztowych pracowników, projektów oraz indywidualnych stawek, aż do poziomu pojedynczych czynności
 • Definiowanie możliwości fakturowania wg czynności i zaplanowanych kosztów
 • Tworzenie planu projektu z pozycji ofertowych
 • Obliczanie planu projektu z uwzględnieniem zatwierdzonych i/lub zaplanowanych nieobecności
 • Nieograniczone połączenie zależności czynności na poziomie ponadprojektowym w strukturze wieloprojektowej
 • Interaktywny widok GANTT-a (przeciągnij i upuść)
 • Połączenie list ToDo, zadań ToDo, oraz plików/dokumentów i szacowaniem ryzyka z czynnościami
 • Zarządzanie centralne listami ToDo i tablice Kanban
 • Określanie stopnia wykonania czynności na podstawie wykonania zadań ToDo

Zarządzanie budżetem i ofertami

 • Dowolne definiowanie rodzajów kosztów i inwestycji i ich strukturyzacja
 • Przydział środków budżetowych metodą Top-Down dla projektów głównych i podprojektów walutą i / albo w osobodniach
 • Definiowanie przydziału środków budżetowych w przedziałach czasowych (miesiąc, kwartał, rok)
 • Szybkie definiowanie budżetu poprzez przejęcie danych planowanych albo rzeczywistych
 • Kalkulacja budżetu poprzez wytyczne rentowności obrotu
 • Wytyczne obrotu poprzez ręczną rejestrację albo na podstawie potwierdzonych ofert
 • Dowolne oferty z dowolnie definiowalnym statusem
 • Definiowanie pozycji cen stałych i nakładu pracy
 • Wartość oferty na bazie planu projektu albo dowolnie definiowalnych pozycji
 • Połączenie pozycji projektowych z czynnościami i uwzględnienie wartości RZECZYWISTYCH przy rozliczeniu
 • Tworzenie czynności z pozycji projektowych
 • Propozycje odnośnie faktur z terminami płatności dla rozliczenia wg oferty albo na bazie danych RZECZYWISTYCH
 • Propozycje odnośnie faktur za pomocą funkcji seryjnej dla dowolnie definiowalnych przedziałów czasowych
 • Połączenie propozycji rachunków z kamieniami milowymi

Zarządzanie ryzykiem i interesariuszami

 • Dowolnie konfigurowalne pola (np. status, prawdopodobieństwo wystąpienia i skutek) do definiowania ryzyk ogólnych i indywidualnych
 • Powiązanie ryzyk indywidualnych z planowaniem czynności
 • Dowolne rozbudowanie ryzyk o pola indywidualne
 • Analiza i kontroling ryzyka
 • Prosta i szybka rejestracja wszystkich interesariuszy
 • Dowolnie konfigurowalne pola (np. typ, wywieranie wpływu i potencjał konfliktu) dla interesariuszy
 • Powiązanie interesariuszy w czynnościach indywidualnych
 • Włączenie interesariuszy w sprawozdania
 • Analiza graficzna interesariuszy