Tablica kanban w projektach

 • Tablica kanban dla wszystkich ToDos’ów projektu
 • Funkcja grupowania wg czynności, osób odpowiedzialnych, list i wielu innych
 •  Łatwe tworzenie nowych ToDos’ów bezpośrednio w tablicy kanban
 • Włączanie i wyłączanie kolumn statusu
 •  Włączanie i wyłączanie kart ToDo (np. na czynność albo listę)
 • Wskazanie nadmiernych ToDos’ów

Tablica kanban na stronie głównej startowej każdego użytkownika

 • Jednolita Tablica kanban dla zadań ToDo dla wielu projektów i Ticketów
 • Funkcja grupowania wg projektów, czynności i wiele innych
 • Łatwa edycja zadań ToDo bezpośrednio w tablicy kanban (drag and drop)
 • Łatwe włączanie i wyłączanie kolumn statusu
 • Włączenie i wyłączanie kart zadań ToDo (np. na czynność albo listę)
 • Rejestracja czasów pracy na czynnościach poprzez zadania ToDo
 • Zwrócenie uwagi na przeterminowane zadania ToDo

Tablica kanban dla portfela i programu

 • Odwzorowanie cyklu projektu poprzez tablicę kanban
 • Funkcja grupowania wg rodzaju projektu, priorytetu, kierownika projektu i wielu innych
 • Otwieranie projektów poprzez tablicę kanban
 • Włączanie i wyłączanie kolumn statusu
 • Włączanie i wyłączanie kart projektu (np. ze względu na rodzaj projektu albo kierownika projektu)
 • Zmiana właściwości projektu poprzez łatwe przesuwanie na tablicy kanban (np. status projektu, priorytet)

Listy ToDo

 • Dowolne definiowanie list ToDo i zadań ToDo w projekcie albo tickecie
 • Połączenie list ToDo i zadań ToDo z czynnościami w projekcie
 • Określanie stopnia wykonania czynności na podstawie wykonania zadań ToDo
 • Indywidualnie definiowane statusy zadań ToDo
 • Dowolny przydział zadań ToDo i funkcji przypominania
 • Tablica Kanban do szybkiej i prostej edycji zadań ToDo
 • Automatyczne informowanie o wykonanych zadaniach ToDo
 • Centralna kontrola wykonania list ToDo i zadań ToDo za pomocą tablic Kanban

Narzędzia administracyjne

 • Elastyczne definiowanie statusu dla zadań ToDo
 • Definiowanie szablonów ToDo
 • Rozbudowanie szablonów zadań ToDo o pola indywidualne
 • Cykliczny import zadań ToDo z innych systemów obcych

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin