Dowolne definiowanie struktury kosztów i inwestycji

  • Definiowanie rodzajów kosztów za pomocą górnych i dolnych granic
  • Definiowanie rodzaju inwestycji za pomocą górnych i dolnych granic i stawek amortyzacji

 

Wytyczne odnośnie kosztów i planowanie kosztów

  • Liniowe albo okresowe wytyczne odnośnie kosztów (budżet)
  • Planowanie kosztów odnoszące się do czynności albo ostatniego dnia subskrypcji (plan)
  • Planowanie kilku pozycji kosztów na daną czynność

 

Kontrola kosztów

  • Rejestracja kosztów poprzez wprowadzanie danych
  • Rejestracja kosztów poprzez import (konektory)
  • Porównywanie stanu zakładanego z rzeczywistym
  • Prognozowanie kosztów

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin