Przegląd wszystkich projektów

  • Prezentacja wszystkich projektów według statusu
  • Grupowanie według programu, rodzaju projektu, ryzyka ogólnego, sektora przedsiębiorstwa, kierownika projektu, priorytetu

Zmiana właściwości projektu

  • Otwieranie projektów za pomocą kart tablicy Kanban
  • Zmiana statusu projektu z wykorzystaniem funkcji podnieś&upuść na tablicy Kanban
  • Zmiana priorytet, rodzaju projektu, ryzyka ogólnego, odpowiedzialnego sektora przedsiębiorstwa lub kierownika projektu z wykorzystaniem funkcji podnieś&upuść

Dowolna konfiguracja

  • Dowolnie konfigurowalne kolumny tablic Kanban ze statusem projektu
  • Grupowanie projektów według różnych kryteriów
  • Filtrowanie wszystkich projektów według różnych kryteriów