Analiza projektu za jednym kliknięciem

 • Analiza kosztów i budżetu
 • Koszty pracy przy projekcie
 • Koszty pracy pracownika
 • Nakład pracy
 • Przegląd należnych raportów stanu, kamieni milowych i zadań do wykonania (ToDos)
 • Tabelaryczna i graficzna prezentacja architektury projektu

Analiza zasobów najkrótszą drogą

 • Kompleksowe, stosowane również w innych projektach perspektywy wykorzystania (dane w czasie rzeczywistym i wstępnie skompresowane)
 • Różne widoki np. na poziomie przedsiębiorstwa, projektu albo pracownika
 • Czynności pracowników
 • Prezentacje numeryczne i graficzne
 • Prognozowane nadgodziny

Prognozy i analizy doraźne

 • Architektura projektu
 • Analiza planu bazowego
 • Realizacja wykonania
 • Analizy wartości wypracowanej
 • Przegląd kamieni milowych
 • Realizacja nakładu pracy i resztkowego nakładu pracy
 • Analiza obrotu i determinacja przy użyciu metody ekstrapolacji kosztów oraz metody wartości wypracowanej
 • Proces raportowania i zatwierdzania dla analizy obrotu

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin