Elastyczny graficzny interfejs użytkownika

 • Rozwiązanie w 100% oparte na dostępie do Internetu
 • Prezentacja na urządzeniach mobilnych z kompatybilnymi przeglądarkami
 • Intuicyjna obsługa
 • Indywidualny układ strony startowej i wielu innych ustawień, albo poprzez zarządzanie profilami użytkownika
 • Dowolna obsługa języka (wielojęzyczny interface) i formatu (data, godzina, czas trwania)
 • Proste i zaawansowane wyszukiwanie ze zdefiniowanymi wstępnie ustawieniami wyszukiwania
 • Skonfigurowane wstępnie widoki użytkowników i tabele
 • Uproszczona konfiguracja widoków dla użytkowników i tabeli
 • Przegląd skompresowanych danych za pomocą kart indeksowych
 • Kompletne dopasowanie wszystkich nomenklatury tekstów, pól etc. Do specyfiki języka danego przedsiębiorstwa
 • Możliwość dowolnej rozbudowy pozycji i nazw menu

Rozszerzona Customizacja (dostosowanie)

 • Poszczególne pola, w tym obliczenia, maski i sekcje / karty indeksowe z kontrolą widoczności w całym systemie
 • Import/Eksport pól indywidualnych
 • Łączenie wolnych pól z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem połączenia URL
 • Indywidualne raporty dostosowane do klienta za pomocą generatora raportów BIRT
 • Konfigurowalne przepływy pracy (workflows)
 • Zarządzanie danymi podstawowymi (głównymi) poprzez rozbudowane słowniki i ich tłumaczenie
 • Indywidualne ustawienia na poziomie pracownika i projektu
 • Definicja szablonu dla dokumentów, wiadomości e-mail, projektów i list ToDo
 • Definicja formatu i automatyzacja nadawania numeru projektu, numeru oferty, numeru faktury, numeru kwitu zbiorczego i indywidualnego
 • Definicja konfiguracji wyświetlania układu kolumn na ekranach i raportach
 • Wszelkie kursy walut, wraz z datami i historią zmian
 • Zintegrowane narzędzie inteligentnego raportowania biznesowego (BIRT)
 • Administracyjny panel sterowania wraz z wszystkimi ważnymi informacjami technicznymi dotyczącymi systemu

Zarządzanie uprawnieniami

 • Dowolnie zarządzanie i przydział uprawnień dla użytkowników i / albo grup użytkowników
 • Indywidualne deponowanie uprawnień odnoszących się do projektów
 • Definiowanie widoczności przy pracownikach, danych projektowych i kontrolingowych dla każdego pracownika poprzez mechanizmy wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy
 • Możliwość przypisywania nieograniczonej ilości aliasów nazw użytkownika do jednego konta
 • Specjalne uprawnienia odnośnie dostępu dla serwisów internetowych (web services)
 • Import/eksport grup uprawnień i ich profili

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin