Profesjonalizacja zarządzania projektami bądź portfelem projektów

Znajdujesz się na początku profesjonalizacji w zakresie zarządzania projektami lub portfelem projektów? Dlatego korzystaj z Blue Ant jako z miękkiej pomocy i poszerzaj funkcjonalność swojego oprogramowania wraz ze wzrostem złożoności swoich procesów projektowych. Blue Ant można dopasować indywidualnie do aktualnej sytuacji Twojego przedsiębiorstwa. Zaczynasz przykładowo o prostego zarządzania projektem i procesami projektowymi bez ewidencji czasu. W następnym etapie dodajesz do tego ewidencję czasu oraz zarządzanie zasobami projektu. Od określonej złożoności dołączasz portfel projektów oraz zarządzanie programem, a następnie łączysz swój system ERP z Blue Ant.

Elastyczność ta pozwala Ci minimalizować równocześnie koszty związane z wdrożeniem i szkoleniem oraz zwiększyć aprobatę procesów projektowych i oprogramowania do zarządzania portfelem projektów w swojej firmie.

Indywidualizm i elastyczność w procesie wdrożenia

W ramach warsztatu wdrożeniowego i naszego standardowego postępowania wdrożeniowego gwarantujemy sprawny i efektywny proces wdrożeniowy. Obejmuje to zarówno dopasowanie konfiguracji Blue Ant, procesów i sprawozdań do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Wesprzemy Cię również przy rozbudowie Twojej instrukcji projektu i opisu roli i metodologii oraz szkoleniach w tym zakresie.

Własne prezentacje, sprawozdania i formularze tworzone są z uwzględnieniem Twoich parametrów layoutu i włączane są w niezbędne procesy Blue Ant. Ponadto wszystkie elementy tekstu dopasować można do ustaleń językowych obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Po wprowadzeniu rozpoczyna się codzienność. Przy pomocy zindywidualizowanego podręcznika użytkownika dbamy o optymalne rozpowszechnienie know-how pośród wszystkich użytkowników Blue Ant.

Dostosowanie do potrzeb uczestników projektu

Przekazuje kierownikom projektu rozmaite podstawy, dzięki którym chciałbyś odpowiednio podnieść ich kwalifikacje? Zmyślny system uprawnień i rotacji Blue Ant sprawi, że będzie to możliwe dzięki indywidualnemu przygotowaniu funkcjonalności i widoków .

Elastyczność ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponieważ każda licencja Blue Ant zawiera zawsze pełny zakres funkcji dla każdego użytkownika.

Integracja w dowolne środowisko projektu

Nasze oprogramowanie Blue Ant do zarządzania portfelem projektów zapewnia ogrom możliwości w zakresie wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Blue Ant oferuje wszystkie opcje płynnej integracji – począwszy od pożądanych prostych danych z importu i eksportu aż do regularnej zautomatyzowanej synchronizacji z systemami zewnętrznymi lub połączeniem online z systemami zewnętrznymi poprzez rozmaite API (interfejsy). Projekty, uczestników projektu, czynności związane z projektem lub przykładowo czasy pracy można ponadto w ten sposób sporządzić poza naszym oprogramowaniem do zarządzania portfelem projektów czy korzystać z nich poza Blue Ant.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj więcej na temat Rozeznanie

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin