Dostępne interfejsy
Standard Edition
Enterprise Edition
Cloud Edition
Wtyczka dla MS-Project
tak
tak
tak

Eksport wszystkich danych do formatów PDF, HTML oraz 
MS Office

tak
tak
tak
Interface SWOT dla ofert oraz danych planowanych i danych rzeczywistych 
tak
tak
nie
Import/eksport zadań wraz z indywidualnymi polami (MS Excel)
tak
tak
tak

Import/eksport czasów pracy/kwitów 
(SAP, Navision, Sage, Datev, MS Excel)

tak
tak
tak
Microsoft Exchange Server 2007 SPI/2010 /Office 365
opcjonalnie
tak
opcjonalnie

Konektory do LDAP/ActiveDirectory

 • danych pracowników i działów w przedsiębiorstwie
 • grup użytkowników i uwierzytelniania użytkowników
tak
tak
tak
Dostęp do SSO poprzez Windows Domain z NTLM2
opcjonalnie
tak
nie
Dostęp do SSO poprzez SAML-2 z AD FS lub Kerberos 5
opcjonalnie
tak
opcjonalnie

Konektory dla relacyjnych baz danych, 
MS Excel i plików CSV do

tak
tak
tak

 

 • importu/eksportu:
  • pracowników / kontaktów  
  • czasów pracy (pracowników)
  • nieobecności
  • projektów
  • ofert i pozycji
  • kosztów planowanych
  • kwitów
  • ryzyk indywidualnych
  • rachunkównieobecności
 • importu:
  • użytkowników i grup użytkowników
  • schematu organizacyjnego
  • przedsiębiorstwa
  • czasów pracy zasobów zespołowych
  • przyjścia i wyjścia
  • zaleceń budżetowych
  • list ToDo
  • pojedynczych ToDo

 

 

 
 
 
 
Wtyczka Jira (dla wersji na serwerze) oraz WebServices do połączenia z systemami obcymi 
(SAP, Navision, Sage, Datev itp.)
opcjonalnie
tak
tak
Zewnętrzne linki do funkcjonalności aplikacji Blue Ant
tak
tak
tak
Możliwość integracji blogów, wiki, forów itp. Zastosowania webowe
tak
tak
tak

 

  opcjonalnie

 

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin