Obszerne możliwości analizy

Możesz pobierać liczne pola danych z Blue Ant bez konieczności samodzielnego zapoznawania się ze szczegółami technicznymi, takimi jak wyszukiwania bazy danych (słowo kluczowe SQL). Struktury danych, które udostępniamy Ci poprzez zasadę modułowości, można połączyć w Eclipse BIRT tak samo logicznie, jak zwykło się to czynić z poziomu Blue Ant.

Pełna kontrola prezentacji

Określasz nie tylko to, jakie dane chciałbyś odczytać ze swojego raportu, lecz definiujesz również ich wygląd i styl. W ten sposób możesz na przykład przedstawić w tabeli dopasowanej do swojego Corporate Design, a równocześnie zaprezentować w postaci rozmaitych diagramów przyciągających wzrok. Bez żadnego problemu możliwa jest również dynamiczna integracja obrazów generowanych w Blue Ant, a także w innych źródłach.

Liczne formaty wydruku

Eclipse BIRT zapewnia z natury obszerne wsparcie dla Microsoft Office, Open Office oraz PDF. Dzięki temu w zależności od treści oraz adresata możesz podjąć decyzję, czy chcesz udostępnić odbiorcy raport w MS PowerPoint, OpenOffice Writer czy w postaci pliku PDF.

Eclipse BIRT zapewnia wsparcie dla poniższych formatów:

* HTML
* PDF
* Microsoft Word, Excel, Powerpoint (wszystkie od wersji 2003)
* Open Office Writer, Calc, Impress
* PostScript

Dynamiczny dzięki JavaScript

Dzięki narzędziu JavaScript „Rhino” firmy Mozilla Eclipse BIRT odstawia na bok ciężki język skryptowy, aby umożliwić dopasowanie odczytanych danych i wydarzeń do raportu. Dzięki temu wystarczy kilka manewrów, aby uzyskać olbrzymią adaptację i dynamikę w swoich raportach.

Wysoka integracja z Blue Ant

Decydujesz, gdzie ma pojawić się Twój raport oraz kto możesz z niego skorzystać – dzięki konfigurowalnemu systemowi uprawnień w Blue Ant możesz udostępniać raporty poszczególnym osobom lub całym grupom osób. Ponadto umożliwiamy ograniczenie raportów na podstawie języka użytkownika oraz ustalenie, w jakich formatach dany raport może zostać wydrukowany. Dzięki temu unikniesz prezentowania pewnych raportów w sposób niezrozumiały.